e-commerce.pl Mapa Strony Powiadom Kontakt
Data sobota, lipiec 20, 2024
 
 

Twoje ustawienia

Kategorie

Znajdź produkt

 


Regulamin korzystania z serwisuPostanowienia wstępne

 1. Prawa do serwisu e-commerce.pl, zwanego w dalszej części Regulaminu - OPINIE, i jego poszczególnych części przysługują Kasat Sp. z o.o., z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ulicy Jaśminowej 2/4.
 2. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Kasat Sp. z o.o., z ważnych przyczyn. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu, z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie o zmianach w Regulaminie może nastąpić w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie głównej Portalu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych, bądź przy logowaniu Użytkownika Zarejestrowanego na jego Koncie, a także poprzez przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika Zarejestrowanego. Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż dalsze korzystanie z Serwisu po wejściu w życie zmienionego Regulaminu oznacza akceptację jego nowej treści. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien usunąć swoje Konto oraz zaprzestać korzystania z Portalu, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.
 3. Usługi świadczone przez Kasat Sp. z o.o. polegają na udostępnieniu treści serwisu, w którym użytkownicy dzielą się informacjami i opiniami na temat kupowanych oraz użytkowanych przez siebie produktów. Serwis OPINIE nie jest sklepem, ani porównywarką cen. Informacje przedstawione w serwisie nie stanowią również oferty handlowej OPINII ani żadnego innego podmiotu.
 4. Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania w trakcie korzystania z serwisu OPINIE.

Odpowiedzialność

 1. Kasat Sp. z o.o. zobowiązuje się do świadczenia usług w serwisie OPINIE z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. W związku z tym Kasat Sp. z o.o., w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym zagwarantowaniu praw konsumenta, nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje z tytułu indywidualnych decyzji Użytkownika podjętych na podstawie informacji dostępnych w Serwisie OPINIE.
 2. Serwis OPINIE nie jest stroną transakcji zawieranych przez użytkowników i ma charakter wyłącznie informacyjny.
 3. W granicach dopuszczalnych przez prawo i przy poszanowaniu praw konsumenta, Kasat Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia szkód po stronie Użytkownika, wynikających z korzystania z Serwisu lub brakiem takiej możliwości, w szczególności z tytułu decyzji o zakupie produktu podjętej na podstawie opisu prezentowanego produktu. Przed podjęciem decyzji o zakupie produktu prezentowanego w serwisie OPINIE, użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z informacjami producenta lub dystrybutora oraz warunkami zakupu, użytkowania, gwarancji i reklamacji w konkretnym sklepie, w którym produkt zostanie zakupiony.
 4. Ceny produktu podawane w serwisie OPINIE mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być podstawą do żądania sprzedaży w danej cenie od jakiegokolwiek podmiotu.
 5. Kopiowanie, reprodukowanie i modyfikowanie danych, opinii, komentarzy oraz wszelkich innych informacji umieszczonych w serwisie jest zabronione.

Rejestracja

 1. Do korzystania z serwisu OPINIE, a w szczególności jego wybranych funkcjonalności publikowanych w domenie  https://www.e-commerce.pl , konieczna jest rejestracja użytkownika w serwisie.
 2. Aby zarejestrować się w serwisie konieczne jest wypełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu. Wszystkie podane przez użytkownika dane muszą być zgodne z prawdą. Za prawdziwość podanych danych odpowiada użytkownik.
 3. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, a następnie potwierdzenie rejestracji przez kliknięcie w link przesłany pocztą elektroniczną na adres email użytkownika podany w formularzu.
 4. Potwierdzenie rejestracji jest równocześnie wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 5. Rejestracja w serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie dodatkowych przesyłek zawierających materiały informacyjne i handlowe oraz oferty promocyjne Kasat Sp. z o.o. i jego parterów.
 6. Kasat Sp. z o.o. nie udostępnia danych zarejestrowanych użytkowników podmiotom zewnętrznym. Wszystkie przesyłki wysyłane do użytkownika przez Kasat Sp. z o.o. z ewentualną adnotacją, że zostały one wysłane na zlecenie partnera.
 7. Użytkownik ma prawo do przeglądania i zmieniania podanych w czasie rejestracji danych poprzez ich edycje w panelu użytkownika.
 8. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z rejestracji oraz usunąć dane rejestracyjne z systemu. Aby to uczynić należy zalogować się do serwisu, wejść do Panelu użytkownika, a następnie wybrać zakładkę "Edycja danych" i kliknąć w link "Usuń moje konto i dane z serwisu". Usunięcie danych musi zostać potwierdzone drogą mailową. Dane mogą zostać usunięte również przez administratora lub w przypadku stwierdzenia wadliwości podanego adresu e-mail. Usunięcie danych rejestracyjnych użytkownika z systemu jest równoznaczne z utratą przez tego użytkownika dostępu do funkcjonalności dostępnych wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.

Korzystanie z serwisu

 1. Użytkownik serwisu OPINIE może:
  • przeglądać, wyszukiwać i porównywać produkty zamieszczone w serwisie
  • samodzielnie dodawać produkty, które chce zaopiniować lub ocenić
  • zgłaszać informacje o koniecznych zmianach lub błędach w opisie produktów
  • wystawiać oceny wszystkim produktom w serwisie
  • tworzyć opinie na temat poszczególnych produktów
  • zapoznawać się z opiniami innych użytkowników
  • używać systemu komentarzy, aby zadać pytanie o cechy, sposób użytkowania i poziom satysfakcji z zakupionego produktu
  • odpowiadać na pytania innych użytkowników dotyczące produktów
  • brać udział w dyskusjach związanych z daną grupą produktów, marką lub producentem
 2. Przeglądanie, wyszukiwanie i porównywanie produktów oraz opinii, a także zgłaszanie uwag i błędów jest możliwe zarówno dla zalogowanych użytkowników, jak i dla osób niezarejestrowanych w serwisie OPINIE.

Dodawanie produktów

 1. Produkty mogą być dodawane wyłącznie przez zarejestrowanych użytkowników serwisu OPINIE. Opis produktu musi zawierać nazwę produktu, nazwę producenta i/lub marki oraz wykaz charakterystycznych cech produktu. Wskazane jest dodanie słów kluczowych oraz zdjęć produktu.
  • W opisie produktu nie wolno zamieszczać:
  • treści naruszających dobra osobiste, polskie prawo, dobre obyczaje i regulamin serwisu e-commerce.pl
  • treści naruszających prawo autorskie, prawa patentowe, tajemnicę handlową
  • treści o charakterze reklamowym
  • odnośników do stron www oraz adresów e-mail
  • danych osobowych
  • treści nieprawdziwych, świadomie wprowadzających w błąd
  • opinii o produkcie (bez względu na ich charakter)
 2. W opisach produktów dozwolone jest zamieszczanie zdjęć wykonanych osobiście lub pochodzących bezpośrednio z przeznaczonych do publikacji materiałów reklamowych i informacyjnych producenta lub dystrybutora. Zamieszczając wykonane przez siebie zdjęcia produktu użytkownik udziela Kasat Sp. z o.o. licencji na ich publikację w serwisach prowadzonych przez Kasat Sp. z o.o. oraz serwisach partnerskich Kasat Sp. z o.o..
 3. Użytkownik wyraża zgodę na publikację treści zawartych w opisie dodawanego produktu także w innych serwisach prowadzonych przez Kasat Sp. z o.o. oraz w serwisach partnerskich Kasat Sp. z o.o. Lista serwisów prowadzonych przez Kasat Sp. z o.o. oraz serwisów partnerskich jest dostępna w siedzibie Kasat Sp. z o.o.
 4. Użytkownik zamieszczając opisy i zdjęcia produktów oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści i publikowania ich w Serwisie OPINIE. W granicach dopuszczalnych prawem, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie treści, które zamieścił w Serwisie. Serwis OPINIE zastrzega sobie prawo do nie zatwierdzenia, edycji oraz usuwania zamieszczanych przez użytkowników opisów i zdjęć produktów bez podania przyczyny w przypadku stwierdzenia, iż mogą naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub naruszają prawo lub dobre zwyczaje lub niniejszy Regulamin.
 5. W wypadku naruszenia prawa lub wystąpienia roszczeń stron trzecich, Kasat Sp. z o.o., na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych, zastrzega sobie prawo do przekazania danych użytkownika uprawnionym instytucjom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Dodawanie opinii i ocen

 1. Opinie i oceny mogą być dodawane zarówno przez zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych użytkowników serwisu OPINIE.
 2. Opinie mogą być wystawiane przez użytkownika w formie opisowej oraz za pomocą systemu oceniania dostępnego w serwisie OPINIE. Wystawienie pisemnej opinii wiąże się z koniecznością ocenienia produktu.
 3. Opinie i oceny wyrażają subiektywne odczucia użytkowników dotyczące konkretnego produktu, jego cech i poziomu zadowolenia z użytkowania. Serwis OPINIE nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
 4. Opinie dodawane przez użytkowników podlegają autoryzacji i są publikowane w serwisie po zatwierdzeniu przez administratora.
 5. W opiniach nie wolno zamieszczać:
  • treści naruszających dobra osobiste, polskie prawo, dobre obyczaje i regulamin serwisu e-commerce.pl
  • treści naruszających prawo autorskie, prawa patentowe, tajemnicę handlową
  • danych osobowych (poza własnymi)
  • treści o charakterze reklamowym i PR (wyłączywszy informacje o miejscu zakupu produktu przez użytkownika)
  • elementów "czarnego PR"
  • treści nieprawdziwych, świadomie wprowadzających w błąd
  • odnośników do witryn internetowych zawierających zabronione w niniejszym Regulaminie treści
 6. Serwis OPINIE zastrzega sobie prawo do usuwania zamieszczanych przez użytkowników treści, niezgodnych z prawem oraz Regulaminem serwisu e-commerce.pl.

Dodawanie komentarzy i zapytań

 1. Komentarze mogą być dodawane zarówno przez zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych użytkowników serwisu OPINIE.
 2. W komentarzach można prowadzić dyskusję na temat produktu i wystawionych na jego temat opinii, zadawać pytania dotyczące produktu, jego cech i sposobu użytkowania.
 3. W komentarzach nie wolno zamieszczać:
  • treści naruszających dobra osobiste, polskie prawo, dobre obyczaje i regulamin serwisu e-commerce.pl
  • treści naruszających prawo autorskie, prawa patentowe, tajemnicę handlową
  • danych osobowych (poza własnymi)
  • treści o charakterze reklamowym i PR
  • elementów "czarnego PR"
  • treści nieprawdziwych, świadomie wprowadzających w błąd
  • odnośników do witryn internetowych zawierających zabronione w niniejszym Regulaminie treści
 

+ top

 

Copyright © Kasat Sp. z o.o.